header rouchovany
header rouchovany
header rouchovany
header rouchovany
jQuery Carousel

Povinné informace

Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Název Obec Rouchovany
2. Důvod a způsob založení Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
3. Organizační struktura viz Struktura
4. Kontaktní spojení Obec Rouchovany
Rouchovany 35
675 57 Rouchovany
tel.: 568 865 220
tel.: 568 865 254
fax: 568 865 254
e-mail: obec@rouchovany.cz
5. Případné platby lze poukázat ČS a. s. Třebíč, č. ú. 1524660389/0800
6. IČ 00290378
7. ID t7gbqvz
8.1 Dokumenty viz Dokumenty
8.2 Rozpočet viz Rozpočty
9. Žádosti o informace Osobně, telefonicky, e-mailem, www (viz Kontakty)
10. Příjem žádostí a dalších podání viz Kontakty
11. Opravné prostředky V úředních hodinách na OÚ Rouchovany
Odvolání (podle zákon č. 106/1999 Sb., § 16) - lhůta 15 dnů
12. Formuláře K dispozici na www Ministerstva vnitra ČR
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací K dispozici na Portálu veřejné správy ČR
14. Předpisy K dispozici na Portálu veřejné správy ČR
15. Úhrady za poskytování informací Po dohodě s obecním úřadem
16. Licenční smlouvy Po dohodě s obecním úřadem
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. viz Výroční zprávy