Obec Rouchovany

Vyberte rok:   2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009  2008  2007  2006

Popis dokumentuZveřejněn odZveřejněn doSoubor ke stažení
Výsledek voleb do PS PČR v Rouchovanech a Šemíkovicích9.10.202125.10.2021vysledek-voleb-do-ps-pcr-v-rouchovanech-a-semikovicich.pdf
Opatření obecné povahy ODKS 79253_218.10.202125.10.2021opatreni-obecne-povahy-odks-79253_21.pdf
Smlouva o poskytnutí dotace č. 2_2021 z Fondu na obnovu bytového fondu a nemovitostí sloužících k rodinnému bydlení v obci Rouchovany6.10.20217.10.2024smlouva-o-poskytnuti-dotace-c.-2_2021-z-fondu-na-obnovu-bytoveho-fondu-a-nemovitosti-slouzicich-k-rodinnemu-bydleni-v-obci-rouchovany.pdf
Rozpočtové opatření č. 7_20214.10.202131.3.2022rozpoctove-opatreni-c.-7_2021.pdf
Informace pro poplatníky daně z nemovitých věcí1.10.202130.11.2021informace-pro-poplatniky-dane-z-nemovitych-veci.pdf
Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR20.9.20219.10.2021Dokument není zveřejněn
Pozvánka na 19. zasedání ZO20.9.202129.9.2021Dokument není zveřejněn
Opatření obecné povahy MZE-49892_2021-1621215.9.202131.12.2022opatreni-obecne-povahy-mze-49892_2021-16212.pdf
Záměr prodeje částí pozemků z původní p.č. 745 a p.č. 75914.9.202130.9.2021Dokument není zveřejněn
Svolání prvního zasedání okrskové volební komise9.9.202117.9.2021Dokument není zveřejněn
Pozvánka na školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů okrskových volebních komisí9.9.20218.10.2021Dokument není zveřejněn
Informace pro voliče - prokazování totožnosti a státního občanství ve volebních místnostech9.9.20219.10.2021Dokument není zveřejněn
Záměr pronájmu multifunkčního hřiště a zázemí pro multifunkční hřiště8.9.202127.9.2021Dokument není zveřejněn
Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků ke dni 1.8.20216.9.20216.10.2021Dokument není zveřejněn
Usnesení o prodloužení zákonné lhůty - Napojení NJZ EDU na dopravní infrastrukturu30.8.202116.9.2021Dokument není zveřejněn
Usnesení o prodloužení zákonné lhůty - Odvod srážkových vod z NJZ EDU30.8.202116.9.2021Dokument není zveřejněn
Pozvánka na 18. zasedání ZO24.8.20212.9.2021Dokument není zveřejněn
Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR20.8.20219.10.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 6_202120.8.202131.3.2022rozpoctove-opatreni-c.-6_2021.pdf
Veřejná vyhláška MO 237011_2021-6032 - zřízení ochranného pásma17.8.202120.9.2021Dokument není zveřejněn
Oznámení o zahájení územního řízení spis č. OV_7232_20212.8.20213.9.2021Dokument není zveřejněn
Oznámení o zahájení územního řízení spis č. OV_7229_20212.8.20213.9.2021Dokument není zveřejněn
Žádost o spojení územních řízení - příloha k Oznámení zahájení územního řízení spis č. OV_7229_20212.8.20213.9.2021Dokument není zveřejněn
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - příloha k Oznámení zahájení územního řízení spis č. OV_7232_20212.8.20213.9.2021Dokument není zveřejněn
Žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby - příloha k Oznámení zahájení územního řízení spis. č. OV_7229_20212.8.20213.9.2021Dokument není zveřejněn
Obecně závazná vyhláška č. 1_2021 o místním poplatku z pobytu13.7.202129.7.2021Dokument není zveřejněn
Obecně závazná vyhláška č. 2_2021 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitých věcí13.7.202129.7.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 5_20219.7.202131.3.2022rozpoctove-opatreni-c.-5_2021.pdf
Přechodná úprava provozu ODKS 52419_211.7.202119.7.2021Dokument není zveřejněn
Pozvánka na 17. zasedání ZO1.7.202112.7.2021Dokument není zveřejněn
Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu Obce Rouchovany za rok 202017.6.202130.6.2022oznameni-o-zverejneni-zaverecneho-uctu-obce-rouchovany-za-rok-2020.pdf
Rozpočtové opatření č. 4_20218.6.202131.3.2022rozpoctove-opatreni-c.-4_2021.pdf
Pozvánka na 16. zasedání ZO7.6.202116.6.2021Dokument není zveřejněn
Výkaz FIN 12-2020 DSO Ekoregion 53.6.202130.6.2022vykaz-fin-12-2020-dso-ekoregion-5_1.pdf
Výkaz Zisku a ztráty 12_2020 DSO Ekoregion 53.6.202130.6.2022vykaz-zisku-a-ztraty-12_2020-dso-ekoregion-5.pdf
Výkaz Rozvaha 12_2020 DSO Ekoregion 53.6.202130.6.2022vykaz-rozvaha-12_2020.pdf
Výkaz Příloha 12_2020 DSO Ekoregion 53.6.202130.6.2022vykaz-priloha-12_2020-dso-ekoregion-5.pdf
Inventarizační zpráva 2020 DSO Ekoregion 53.6.202130.6.2022inventarizacni-zprava-2020-dso-ekoregion-5_1.pdf
Příloha - Inventurní soupis stavů účtů k 31.12.2020 DSO Ekoregion 53.6.202130.6.2022priloha---inventurni-soupis-stavu-uctu-k-31.12.2020-dso-ekoregion-5_1.pdf
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 DSO Ekoregion 53.6.202130.6.2022zprava-o-vysledku-prezkoumani-hospodareni-svazku-za-rok-2020-dso-ekoregion-5_1.pdf
Závěrečný účet DSO Ekoregion 5 za rok 20203.6.202130.6.2022zaverecny-ucet-dso-ekoregion-5-za-rok-2020.pdf
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Odry31.5.202118.6.2021Dokument není zveřejněn
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Dunaje31.5.202118.6.2021Dokument není zveřejněn
Návrh opatření obecné povahy - Národní plán povodí Labe31.5.202118.6.2021Dokument není zveřejněn
záměr prodeje pozemku p.č. 795_8028.5.202114.6.2021Dokument není zveřejněn
záměr prodeje pozemku p.č. 814_3728.5.202114.6.2021Dokument není zveřejněn
záměr prodeje části pozemku p.č. 1111_128.5.202114.6.2021Dokument není zveřejněn
záměr prodeje pozemku p.č. 777_12128.5.202114.6.2021Dokument není zveřejněn
záměr prodeje pozemku p.č. 777_11428.5.202114.6.2021Dokument není zveřejněn
záměr prodeje pozemku p.č. 136728.5.202114.6.2021Dokument není zveřejněn
záměr prodeje pozemků p.č. 588_5 až 136328.5.202114.6.2021Dokument není zveřejněn
Povolení uzavírky a nařízení objížďky ODKS 39471_2119.5.20217.7.2021Dokument není zveřejněn
Přechodná úprava provozu ODKS 39371_2119.5.20217.6.2021Dokument není zveřejněn
Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení ODKS 36248_2110.5.202126.5.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření 3_20215.5.202131.3.2022rozpoctove-opatreni-3_2021.pdf
Výkaz FIN 12-2020 DSO Ekoregion 55.5.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Výkaz Příloha 12-2020 DSO Ekoregion 55.5.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Výkaz Rozvaha 12-2020 DSO Ekoregion 55.5.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Výkaz Zisku a ztráty 12-20205.5.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření svazku za rok 2020 DSO Ekoregion 55.5.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Inventarizační zpráva 2020 DSO Ekoregion 55.5.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Příloha - inventurní soupis stavů účtů k 31.12.2020 DSO Ekoregion 55.5.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Návrh závěrečného účtu DSO Ekoregion 5 za rok 20205.5.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Zastavení řízení Sil.III/15249 Rouchovany přeložka3.5.202119.5.2021Dokument není zveřejněn
Monitorovací kalendář3.5.202119.5.2021Dokument není zveřejněn
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu pro Svazku obcí pro komunální služby3.5.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Návrh závěrečného účtu za rok 2020 Svazku obcí pro komunální služby3.5.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Návrh rozpočtu na rok 2021 Svazku obcí pro komunální služby3.5.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Svazku obcí pro komunální služby za rok 20203.5.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Pozvánka na 31. valnou hromadu členů Svazku obcí pro komunální služby3.5.202120.5.2021Dokument není zveřejněn
Přechodná úprava provozu ODKS 32471/213.5.202119.5.2021Dokument není zveřejněn
Návrh závěrečného účtu Obce Rouchovany za rok 202023.4.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Příloha 2020 Obec Rouchovany23.4.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Rozvaha Obec Rouchovany k 31.12.202023.4.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Výkaz FIN 2-12 Obec Rouchovany k 31.12.202023.4.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Výkaz zisku a ztráty Obec Rouchovany k 31.12.202023.4.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Rouchovany za rok 202023.4.202130.6.2021Dokument není zveřejněn
Smlouva o poskytnutí dotace z Fondu na obnovu bytového fondu a nemovitostí sloužících k rodinnému bydlení v obci Rouchovany č. 1_202123.4.202124.4.2024smlouva-o-poskytnuti-dotace-z-fondu-na-obnovu-bytoveho-fondu-a-nemovitosti-c.-1_2021.pdf
Zpřístupnění hromadného předpisného seznamu k dani z nemovitých věcí21.4.202131.5.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření 2_202112.4.202131.3.2022rozpoctove-opatreni-2_2021.pdf
Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu obce Rouchovany v roce 202112.4.202130.11.2021zasady-pro-poskytovani-dotaci-z-rozpoctu-obce-rouchovany-v-roce-2021.pdf
Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy7.4.202123.4.2021Dokument není zveřejněn
Monitorovací kalendář návrh6.4.202122.4.2021Dokument není zveřejněn
Usnesení Vlády ČR č. 14629.3.202111.4.2021Dokument není zveřejněn
Usnesení Vlády ČR č. 14729.3.202111.4.2021Dokument není zveřejněn
Záměr pronájmu pozemku p. č. 287/124.3.20219.4.2021Dokument není zveřejněn
Přerušení dodávky elektrické energie 30.3.202115.3.202130.3.2021Dokument není zveřejněn
Místní úprava provozu ODKS 20248_2115.3.202131.3.2021Dokument není zveřejněn
Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy12.3.202122.3.2021Dokument není zveřejněn
Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci12.3.202130.4.2021Dokument není zveřejněn
Pozvánka na 15. zasedání ZO Rouchovany9.3.202117.3.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření 1_20218.3.202131.3.2022rozpoctove-opatreni-1_2021.pdf
Usnesení Vlády ČR č. 424.3.202128.3.2021Dokument není zveřejněn
Usnesení Vlády ČR č. 434.3.202128.3.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočet DSO EKOREGION 5 na rok 20213.3.202131.3.2022rozpocet-dso-ekoregion-5-na-rok-2021.pdf
Usnesení Vlády ČR č. 412.3.202128.3.2021Dokument není zveřejněn
Zákon o mimořádných opatřeních1.3.202128.2.2022zakon-o-mimoradnych-opatrenich.pdf
Usnesení Vlády ČR č. 391.3.202128.3.2021Dokument není zveřejněn
Usnesení Vlády ČR č. 401.3.202128.3.2021Dokument není zveřejněn
Oznámení o zahájení vodoprávního řízení26.2.202115.3.2021Dokument není zveřejněn
Sčítání lidu, domů a bytů v roce 202118.2.20219.4.2021Dokument není zveřejněn
Ptačí chřipka - informace pro drobnochovatele10.2.202128.2.2021Dokument není zveřejněn
Záměr pronájmu pozemků v k.ú. Heřmanice u Rouchovan3.2.202119.2.2021Dokument není zveřejněn
Záměr pronájmu nebytových prostor1.2.202117.2.2021Dokument není zveřejněn
Návrh rozpočtu DSO EKOREGION 5 na rok 20211.2.202131.5.2021Dokument není zveřejněn
Přechodná úprava provozu ODKS 2519/2128.1.202115.2.2021Dokument není zveřejněn
Návrh stanovení místní úpravy provozu ODKS 6000/2128.1.202115.2.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č.11 202021.1.202131.3.2021Dokument není zveřejněn
Usnesení Vlády ČR č. 1211.1.202128.2.2021Dokument není zveřejněn
Usnesení Vlády ČR č. 1311.1.202128.2.2021Dokument není zveřejněn
Usnesení Vlády ČR č. 1411.1.202128.2.2021Dokument není zveřejněn
Kontaktní údaje na daň z nemovitých věcí11.1.20211.4.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 10_202028.12.202031.3.2021Dokument není zveřejněn
Obecně závazná vyhláška č. 2/202016.12.20204.1.2021Dokument není zveřejněn
Obecně závazná vyhláška č. 4/202016.12.20204.1.2021Dokument není zveřejněn
Obecně závazná vyhláška č. 5/202016.12.20204.1.2021Dokument není zveřejněn
Obecně závazná vyhláška č. 3/202016.12.20204.1.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 9_20202.12.202031.3.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 8_202026.10.202031.3.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 7_202025.9.202031.3.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 6_202019.8.202031.3.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 5_20208.7.202031.3.2021Dokument není zveřejněn
Oznámení o uveřejnění - Svazek obcí pro komunální služby1.7.202030.6.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 4_20208.6.202031.3.2021Dokument není zveřejněn
Oznámení - Závěrečný účet Obec Rouchovany 20193.6.202030.6.2021Dokument není zveřejněn
Závěrečný účet DSO Ekoregion 5 za rok 201929.5.202030.6.2021Dokument není zveřejněn
Výkaz FIN 12-2019 DSO Ekoregion 529.5.202030.6.2021Dokument není zveřejněn
Výkaz Rozvaha 12-2019 DSO Ekoregion 529.5.202030.6.2021Dokument není zveřejněn
Výkaz zisku a ztráty 12-2019 DSO Ekoregion 529.5.202030.6.2021Dokument není zveřejněn
Výkaz Příloha 12-2019 DSO Ekoregion 529.5.202030.6.2021Dokument není zveřejněn
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Ekoregion 529.5.202030.6.2021Dokument není zveřejněn
Inventarizační zpráva Ekoregion 529.5.202030.6.2021Dokument není zveřejněn
Schválené rozpočtové opatření č. 1_2020 Ekoregion 529.5.202030.6.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření č. 3_202015.5.202031.3.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření 2_20208.4.202031.3.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočtové opatření 1/202023.3.202031.3.2021Dokument není zveřejněn
Schválený rozpočet 20206.1.202031.3.2021Dokument není zveřejněn
Rozpočet DSO EKOREGION 5 na rok 202027.12.201931.3.2021Dokument není zveřejněn