Obec Rouchovany Obec Rouchovany
.: Dokumenty

Historie knihovny

 

Knihovna v Rouchovanech má dlouholetou tradici. První čtenářský spolek s knihovnou byl v Rouchovanech založen už v roce 1871, doklady o založení a ostatní dokumentace se bohužel nezachovaly. Při studiu obecní kroniky zjistíme, že záznamy o knihovně, knihovnících a práci knihovny jsou velmi kusé a mnohdy zkreslují odpovědnou práci dobrovolných lidí – knihovníků.

Několik postřehů o knihovně z obecních kronik:

V roce 1925 – MUDr. Hromádka informuje, že se pořádají přednášky a existuje pěkná sokolská knihovna.

V roce 1929 – Dne 28. října 1929 sehrály děti divadlo „Krakonoš“ a výtěžek 1000,- Kč byl věnován za zřízení veřejné čítárny.

V roce 1935 – Za odešlého učitele-knihovníka, pana Šuly, nastoupil jako knihovník pan Josef Nechmač s ročním platem 500 Kč a 2m3 dřeva.

V roce 1941 – Obecnímu knihovníkovi se zvedá odměna na 800 Kč a 2 m3 dřeva.

V roce 1946 – Po volbách do MNV byla ustavena Osvětová rada a zvolen knihovník a správce muzea – pan učitel Nechmač.

V roce 1958 – Paní ředitelka Blažena Chramostová je knihovnicí a zároveň i kronikářkou obce.

V roce 1963 – V MLK je knihovnicí paní učitelka Marie Buchtelová.

V roce 1964 – „Zřízení nové moderní veřejné knihovny je velkou událostí pro obec“, konstatoval předseda MNV František Procházka. Podařilo se mi získat příspěvek 5000,- Kčs na nákup nových polic na knihy. Téhož roku byla knihovna přestěhována do kulturního domu (nyní kinokavárna).

V roce 1969 - Místní lidová knihovna má 224 čtenářů, z nichž je 169 dětí a mládeže. Počet výpůjček je 1981 mládeži a 1039 dospělým. Je zájem o naučnou literaturu.

V roce 1970 - Zakoupeno 70 knih za 1382 Kč s čtenářů bylo evidováno 274, z toho 179 dětí. Výpůjček 2115.

MNV a Okresní knihovna v Třebíči poskytují dotaci na nákup nových knih.

V roce 1972 – knihovna čítá 2222 svazků knih. Má 118 čtenářů, z nich 58 dětí a mládeže. Knihovnicí se stává Jaroslava Nováková, která přemístila knihy z nevyhovujících prostor kulturního domu do budovy MNV v 1. poschodí v Obecním dvoře. Knihy obalila do igelitových obalů a uspořádala abecedně podle autorů. Knihovna má knihy rozděleny na beletrii (pro dospělé), na část naučnou a pro mládež.

V tomto roce je znovuotevřena knihovna v Šemíkovicích, kam pravidelně dochází knihovník učitel Julius Novák a půjčuje pro 25 vděčných čtenářů.

V roce 1973 má knihovna 2178 svazků knih. Počet čtenářů je 122, z nich dětí a mládeže 65. Knihovna uspořádala 3 výstavky knih a v soutěži o nejlepší knihovnu se umístila mezi nejlepší knihovny okresu Třebíč

Ocenění za práci knihovny a knihovníka obdržela knihovna

  • v roce 1967 – Čestné uznání v soutěži „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“
  • v roce 1985 od KNV Brno – „Čestné uznání za mimořádné výsledky v soutěži aktivity veřejných knihoven“
  • v roce 1986 Rada ONV v Třebíči uděluje čestné uznání za výsledky dosažené v okresním kole soutěže „Budujeme vzornou lidovou knihovnu“,
  • V roce 1995 - Okresní úřad Třebíč „Poděkování knihovníkům manželům Novákovým za dlouholetou dobrou práci a aktivní činnost v knihovnictví“.

V současné době knihovna sídlí v přízemí budovy Obecního úřadu, má tři místnosti a 6 počítačů s připojením na internet, který hojně využívají občané Rouchovan a okolí.


PARTNEŘI OBCE:


Obec Rouchovany I mapa obce

Rouchovany 35 , 675 57 Rouchovany
E-mail: obec@rouchovany.cz
Tel: 568 865 220, 568 865 254
Tel starosta: 602 567 878

  Úřední hodiny:
Pondělí: 7.00 - 12.00, 12:30 - 17:00
Středa: 7.00 - 12.00, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 7.00 - 12.00, 12:30 - 15:30
Pátek: 7.00 - 12.30

Datová schránka: t7gbqvz.: FOTOGALERIE