Obec Rouchovany Obec Rouchovany
.: Dokumenty

Povinné informace podle zákona č. 106/1999 Sb

 

1. Název Obec Rouchovany
2. Důvod a způsob založení Zákon 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení)
3. Organizační struktura viz Struktura
4. Kontaktní spojení Obec Rouchovany
Rouchovany 35
675 57 Rouchovany
tel.: 568 865 220
tel.: 568 865 254
fax: 568 865 254
e-mail: obec@rouchovany.cz
5. Případné platby lze poukázat ČS a. s. Třebíč, č. ú. 1524660389/0800
6. IČ 00290378
7. ID t7gbqvz
8.1 Dokumenty viz Dokumenty
8.2 Rozpočet viz Rozpočty
9. Žádosti o informace Osobně, telefonicky, e-mailem, www (viz Kontakty)
10. Příjem žádostí a dalších podání viz Kontakty
11. Opravné prostředky V úředních hodinách na OÚ Rouchovany
Odvolání (podle zákon č. 106/1999 Sb., § 16) - lhůta 15 dnů
12. Formuláře K dispozici na www Ministerstva vnitra ČR
13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací K dispozici na Portálu veřejné správy ČR
14. Předpisy K dispozici na Portálu veřejné správy ČR
15. Úhrady za poskytování informací Po dohodě s obecním úřadem
16. Licenční smlouvy Po dohodě s obecním úřadem
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. viz Výroční zprávy

GDPR

Správce údajů (dále jen správce) tímto informuje subjekty údajů o jejich právu požadovat za podmínek stanovených čl. 15 až 20 nařízení GDPR následující:

  • přístup ke správcem zpracovávaným osobním údajům,
  • opravu správcem zpracovávaných osobních údajů,
  • výmaz správcem zpracovávaných osobních údajů,
  • omezení zpracování správcem zpracovávaných osobních údajů,
  • právo na přenositelnost správcem zpracovávaných osobních údajů,

Subjekty údajů mají právo za podmínek stanovených čl. 21 nařízení GDPR podat proti zpracování svých osobních údajů, zpracovávaných správcem námitky.

 

Výše uvedená práva je subjekt/stěžovatel oprávněn uplatnit u správce těmito způsoby:

  • v písemné listinné podobě (s úředně ověřeným podpisem žadatele), - zasláním na adresu sídla správce - (viz. kontakty)
  • v elektronické formě (e-mail s kvalifikovaným nebo zaručeným elektronickým podpisem žadatele prostřednictvím elektronické podatelny správce – viz. kontakty)
  • prostřednictvím datové schránky žadatele.
  • žadatel se osobně identifikuje správci předložením občanského průkazu nebo cestovního dokladu v sídle správce

V případě, že bude požadavek subjektu údajů na poskytnutí informací nepřiměřený, či opakovaný v krátké době, může správce požadovat úhradu přiměřených nákladů podle Sazebníku úhrad. Zjevně bezdůvodný požadavek může být odmítnut.

 

Správce nepředává osobní údaje do třetích zemí, nebo mezinárodním organizacím. V rámci zpracování os. údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování ve smyslu čl. 4 odst. 4 nařízení GDPR.

Správce stanovil Pověřence pro ochranu osobních údajů“, dle čl. 37 nařízení GDPR. Pověřencem je : Luboš Palát

Osobní konzultace jsou možné výhradně po předchozí domluvě.

Informace a požadavky směřujte primárně na správce (viz. kontakty), pověřence kontaktujte pouze v případě problémů s vyřízením Vašich požadavků, stížností apod.

 


PARTNEŘI OBCE:


Obec Rouchovany I mapa obce

Rouchovany 35 , 675 57 Rouchovany
E-mail: obec@rouchovany.cz
Tel: 568 865 220, 568 865 254
Tel starosta: 602 567 878

  Úřední hodiny:
Pondělí: 7.00 - 12.00, 12:30 - 17:00
Středa: 7.00 - 12.00, 12:30 - 17:00
Čtvrtek: 7.00 - 12.00, 12:30 - 15:30
Pátek: 7.00 - 12.30

Datová schránka: t7gbqvz.: FOTOGALERIE