Provozní řád

 

Provozní řád

 


1. Pobyt v tábořišti není dovolen osobám opilým a osobám s přenosnými nemocemi.

2. Osoby, které nejsou přihlášeny k pobytu, se nesmí v době nočního klidu zdržovat v prostoru tábořiště.

3. Noční klid je stanoven vždy od 22 do 06 hod. s výjimkou pátku a soboty (noční klid začíná ve 24 hod.)

4. Koupání a užívání sportovního vybavení je na vlastní nebezpečí.

5. Za poškození a ztrátu odložených věcí provozovatel neručí.

6. V případě nebezpečí a úrazu je možno využít služby v recepci.

7. Připomínky, stížnosti a dotazy je možno vyřešit přímo ve správní budově nebo na obecním úřadě u starosty.

8. Při hrubém porušení provozního řádu má správce právo vyloučit osoby, které se dopustily přestupku v prostoru tábořiště bez nároku na vrácení nespotřebovaného poplatku.

9. V celém areálu tábořiště není dovolen volný pohyb psů. Psi musí být na vodítku a opatřeni náhubkem. Platí úplný zákaz koupání psů ve vodě a přítomnosti na pláži přilehlé k vodní ploše a označené příslušnými tabulkami. V případě porušení tohoto nařízení je správce povinen vykázat majitele psa z areálu koupaliště.

10. Zákaz vjezdu a výjezdu aut do a z areálu tábořiště platí od 23 do 06 hod.

11. V případě předčasného odjezdu se zaplacený poplatek nevrací (vrací se pouze na základě lékařského dokladu).

12. Žádáme rekreanty o dodržování pořádku v tábořišti a dodržování provozního řádu. Na jeho porušení mohou upozornit kteréhokoliv zaměstnance v areálu koupaliště.

Tento provozní řád je platný od 11. 3. 2010

Aktuálně

Nově je možné připojit se v areálu kempu k internetu prostřednictvím bezdrátové sítě. Bližší informace vám sdělí obsluha v recepci.

 

wi-fi
Nově! Nabíjecí stanice elektrokol. Kola je možné si zapůjčit v pivovaru Dalešice.