Zdroj: http://rouchovany.cz/index.php?a=zaverecne-uctyo/zaverecny-ucet-za-rok-2019  •  Vydáno: 3.6.2020 13:26  •  Autor: knihovna

Závěrečný účet za rok 2019

 

Příloha

Rozvaha

Výkaz-FIN

Výkaz zisků a ztráty

Závěrečný účet 2019

Zpráva o výsledku přezkoumání